Autility

Autility er en PropTech-startup med internasjonale vekstambisjoner, som tar sikte på å modernisere eiendom ved bruk av AI. Løsningen gir eiendomsforvaltere en arbeidshest som styrer hele porteføljen og stadig finner nye måter å redusere kostnader på, øke driftseffektiviteten og forbedre kundetilfredsheten.

Type prosjekt: 
Dedikerte utviklere
/
Software
/
Nettside

Sammendrag

Kunden hadde en idé om å lage neste generasjons digitale plattform for eiendomsbransjen drevet av AI-algoritmer for å drive bygninger autonomt. Kundeorienterte apper bør optimalisere eiendoms- og anleggslederes og leietakeres daglige drift og støtte beslutninger for private og offentlige eiendomsbesittere. Løsningen må gi sanntidsdata og informasjon samlet fra alle datakilder på ett sted.

Kjernefunksjoner:

Automatiseringsrammeverk for selvbetjent kundeautomatisering basert på hendelsestriggere.

Strømming av sanntidsdata og prosessering.

Booking av møterom

Temperaturkonfigurasjon og sporingssystem for vedlikehold

Chat mellom bygningsforvalter, leietaker og andre relevante parter.

3D modellering av bygninger/ digitale tvillinger

Verktøy og Teknologi

  • AR/VR
  • 3D-Scanning
  • Digitale Tvillinger
  • Python
  • Angular
  • K8S
  • Java
  • Flutter

Resultat

Vår oppgave var å designe og utvikle kundeorienterte nettapplikasjoner ved bruk av "state-of-the-art" teknologi - IoT, AR/VR, 3D-skanning, datasyn, simulering og digitale tvillinger. Advanz har vært, og er, en integrert del av kundens selskap, og har som sådan vært en del av alt fra å definere og implementere et veikart, utviklingsarkitektur, prosjektledelse, systemarkitektur og infrastruktur og mye mer. Resultatmessig har teamet vårt hjulpet kunden med å bygge en MVP og lansert den på markedet. Løsningen har blitt allment akseptert som verdifull, ny og nyskapende. Vi fortsetter å utvide og fortsetter utvikling av ytterligere funksjonalitet som både består av enkle oppgaver som teamet har gjort før, men også utrolig komplekse oppgaver som ingen har gjort tidligere!

Full kontroll over alle deler av et næringsbygg!
Platformen sjekker om luftkvaliteten er tilstrekkelig til en hver tid
Oversikt over alle enheter. Alt fra lys, maskiner, oppvarming og mer i ett og samme system.
Full oversikt i mobil-appen.

Tilbakemelding

Advanz har vært en sentral del av utviklingen av selskapet som helhet og har vært medvirkende til å få selskapet "på lufta".

Teamet ble bygget nøyaktig som om de var direkte ansatte, og deltok i både planleggings- og gjennomføringsfaser. Alle har gjort en utmerket jobb på hvert sitt område. De bygger aktivt på hverandres erfaring og kunnskap, og støtter utviklingen videre selv på områder mange av dem ikke nødvendigvis var kjent med fra før.
Det sterkeste ved Advanz som selskap (i tillegg til å sette sammen et fantastisk team) har vært fleksibiliteten til å gradvis hjelpe oss med å finne nye, motiverte og kompetente mennesker etter hvert som vi fortsetter å vokse.

Jeg anbefaler dem absolutt!