INDUSTRIELL IoT

Industriell IoT er en av Advanz' satsninger hvor fokuset er å hjelpe bedrifter med å løse driftkritiske utfordringer og forbedre operasjonell effektivitet. Ved å integrere programvare og maskinvare og ved bruk av dataaggregering, avansert prediktiv og preskriptiv analyse, beslutningstaking og rapporter, kan bedrifter utvikle seg ved å utnytte forskjellige enheter og få sanntidsinnsikt over virksomhetens ytelse.

Fordeler med industriell IoT

 • Oppnå større smidighet i virksomheten ved å bruke sanntidsanalyse
 • Forbedre lagerstyring
 • Kutt kostnader med stedssporing og effektiv driftsplanlegging
 • Redusert nedetid og reparasjonskostnader via prediktivt vedlikehold

Advanz-IoT kan bistå med:

 • Velge, tilpasse og evt. montere sensor/instrumentering
 • Etablere og drifte kommunikasjonsløsning (LoRA / NB-IoT)
 • Integrasjoner mot eksisterende utstyr og applikasjoner
 • Tilpasninger og evt. skreddersydde app’er
 • Levere data på ønsket format/form til sluttkunder (API)
 • Bistå med dataanalyse or presentasjon
 • Drifts- og servicetjenesterProsjektledelse fra A til Å
Fremtidens IoT løsninger er her allerede, utforsk hvordan det kan effektivisere din bedrift

Viste du at det forventes opp mot 30 Milliarder tilkoblede IoT enheter i verden innen 2025?

Sørg for at bedriften din ikke faller etter, utforsk hva industriell IoT kan gjøre for deg i dag!

Smart tank

Med smart tankovervåking kan tankoperatører eller serviceselskaper få sanntidsdata over alle sine tilkoblede tanker. Nøyaktive fyllingsnivåer kan sees eksternt når og hvor som helst. Varslinger eller alarmer kan enkelt settes opp slik at du alltid vet når nivået har overskredet terskelverdiene. Denne tilgjengeligjøringen av data hjelper de som driver med logistikkoperasjoner eller andre relaterte tjenester med å strømlinjeforme operasjonene sine og dermed effektiviserer driften ved at tankene kun trenger å tømmes/ fylles ved behov.

Dermed kan altså vår smarte tankmålingsløsning hjelpe også servicebedrifter med å få oversikt over produktnivåene på ulike steder, også i spredte strøk. Påfyllings/ tømmeturene kan optimaliseres med færre kostbare turer og hjelper dermed operasjonene, økonomien og miljøet.

Smart Energi

Med våre smarte energiovervåkningsløsninger kan byggeiere, brukere og eiendomsforvaltere overvåke driften og energiforbruket til de ulike tekniske enhetene som er installert i bygg. De kan i tilegg fjernovervåke avlesningene til energimålerne.

Innsikten som oppnås kan brukes til videre drifteffektivisering samt mulighet til å utføre prediktivt vedlikehold. I de fleste tilfeller kan det forventes at energikostnader reduseres med 20 - 30% ved å utnytte smarte energiovervåkningsløsninger i bygg.

Smart Bygg

Som en del av vårt industrielle IoT konsept tilbyr vi også energismarte løsninger som muliggjør mer effektiv drift og økonomisk bruk av ressurser samtitig som vi skaper et trygt og komfortabelt miljø for beboere eller leietakere.

Våre smarte-bygg løsninger kan hjelpe deg å overvåke følgende:

 • Innvendige og ytre klimaforhold som temparatur og fuktighet.
 • Trykk og temperatur på vann levert av kjeler.
 • Vannlekasjer
 • Drift av pumper
 • Volum luft tilført av ventilasjonsanlegg.

Våre energismarte løsninger er høyt anvednige i områder som HVAC, lagerbygg, drivhus, og andre industrielle bygg. Nøyaktige og pålitelige målinger av omgivelsestemperatur er derfor avgjørende for å opprettholde optimale forhold og for å sikre riktig drift av disse systemene.

Smart Trykk/Serviceknapp

Dette er en smart "retrofit" løsning for produksjonsanlegg, logistikk, og avfallhåndteringsselskaper, verksteder, byggeplasser og sykehus som bruker smarte IoT enheter. Med et enkelt klikk kan innsamling, bestilling og/eller vedlikeholdsprosessen begynne.

Touchcom

Apper

Industriell IoT

Software

Touchcom ble grunnlagt av sikkerhetsteknologi-spesialister som så et presserende behov for å levere en praktisk, fleksibel, sikker og designdrevet adgangskontroll og besøkssystem som kan erstatte alle tidligere løsninger. Gründerne tenkte at de kunne sette sammen ringesystemer, ulike kortlesere, kameraer og sikkerhetssystemer til en attraktiv og funksjonell enhet – og vi hjalp dem med det!

Brewtech

Apper

Industriell IoT

Beer Brew Technology er et selskap som designer, produserer og selger ølbryggeutstyr for hjemmebryggere og mikrobryggerier

La oss sette i gang med en strategifase

Det er slik våre beste prosjekter starter.