Brewtech

Beer Brew Technology er et selskap som designer, produserer og selger ølbryggeutstyr for hjemmebryggere og mikrobryggerier

Type prosjekt: 
Apper
/
Industriell IoT
/
Nettside

Sammendrag

Tanken bak dette prosjektet var å utvikle en intuitiv og brukervennlig applikasjon for å kontrollere hele bryggeprosessen og gjøre den så enkel som mulig. Bryggeren bruker appen til å lage eller gjenskape fremragende øl. Alt logges i applikasjonen for kontroll og oppfølging. Ved hjelp av dette systemet ble det lettere å observere og kontrollere hele prosessen, planlegge og velge oppskrifter med hensyn til stil, alkoholstyrke (ABV), bitterhet (IBU) og farge (EBC).

Rask og enkel tilkobling til brygge-maskiner via Bluetooth og WiFi

Detaljerte oppskrifter og beskrivelser (Både manuelt og automatisk)

Mulighet til å lage egne oppskrifter

Mulighet til å styrebrygge-utstyr fra en og samme plass

Verktøy og Teknologi

  • Android Studio
  • Kotlin / Swift
  • Xcode
  • Retrofit med Rx Java
  • Butterknife
  • Alamofire
  • Hardware-utvikling (Raspberry Pi)

Resultat

Resultater teamet vårt utviklet iOS- og Android-applikasjoner

Denne åpen gir brukeren total kontroll over ølbryggeprosessen. Du kan koble til brygge maskiner ved hjelp av Bluetooth eller Wi-Fi. Som sådan er det ikke nødvendig å være i nærheten av utstyret hele tiden. Dessuten kan du kontrollere alle maskinene fra ett sted med varsler før slutten av hvert trinn, noe som gir brukeren nok tid til å forberede seg på neste trinn som kan settes opp av brukeren selv. Hovedfunksjonene til denne appen er:

rask og enkel tilkobling til bryggemaskiner via Bluetooth og Wi-Fi

detaljerte oppskrifter og beskrivelser

mulighet til å lage dine egne oppskrifter

forståelig bryggeoppsett skjerm med beskrivelse av alle trinn

mulighet for å styre alle bryggemaskiner fra ett sted

Tilbakemelding