Ocean Network

Med betydelig deltakervekst de siste årene er vi glade for å presentere en ny og fremtidsrettet nettløsning for Ocean Network. ON er et ledende bedriftsnettverk som fremmer utvikling og omstilling innen havnæringene i regionen. Nettverket, som består av over 70 deltakere, legger til rette for økt samarbeid, spesielt innen offshore, havbruk, energi og infrastruktur. Nettverket fungerer som en plattform for samarbeid, som ikke bare bidrar til videreutvikling av eksisterende havnæringer, men også for å utforske nye muligheter og vekstpotensialer sammen.

Type prosjekt: 
Nettside
/
Apper
/
Nettside

Sammendrag

Den nye nettsiden er bygget for å støtte og fremme denne samarbeidsånden ved å tilby en brukervennlig og intuitiv plattform. Her kan deltakerne enkelt dele informasjon om seg selv, dele nyheter og ikke minst vise seg frem, sammen som et samlet bedriftnettverk.

En viktig del av Ocean Network er utviklingen av sterke relasjoner mellom deltakerne. Dette oppnås gjennom en rekke arrangementer som ON Time, ON Tour, ON Teams, leverandørmøter og sosiale nettverksarrangementer som nettløsningen legger til rette for å synliggjøre. 

Den nye nettsiden vil ikke bare forenkle kommunikasjonen og samarbeidet mellom deltakerne, men også fungere som en dynamisk ressurs for alle som er interessert i innovasjon og vekst i havnæringene.

Alle deltakere får egne sider hvor de kan presentere seg
Innhold fra deltakere legges enkelt inn gjennom egen portal med egen innlogging
Deltakere kan også selv legge til egne nyheter, arrangementer, prosjekter eller ledige industriareal
Har du ledig industriareal? Med en spesialutviklet "site finder" kan deltakere enkelt dele sine industriarealer

Verktøy og Teknologi

Next.js

Wordpress

Supabase (Autentifisering)

Brevo (Nyhetsbrev)

Resultat

Ocean Network har nå en nettløsning som de kan fortsette å vokse med. Rammeverket bak er fleksibelt og skalerbart. Skulle det dukke opp behov for ny funksjonalitet i fremtiden kan løsningen enkelt håndtere dette.

Vi ser frem til å følge reisen videre og heier på Ocean Netowork!

Tilbakemelding